STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

   

Bonusový program pro žáky naší školy

   
 •  V průběhu vyučovacího dne půjčujeme žákům vlastnícím ISIC kartu školní notebooky
   
 •  Nejlepší žáci v prospěchu a docházce mají možnost získat hodnotné předměty (např. tablety)
     zakoupené Radou rodičů a přátel školy
   
 •  Nejlepším žákům ve vybraných oborech středního vzdělání s výučním listem je poskytováno prospěchové
     stipendium
   
 •  Pro žáky organizujeme odborné stáže v tuzemsku i v zahraničí
   
 •  Každý rok pořádáme různé sportovní turnaje – v malé kopané, v nohejbalu, ve florballu, ve stolním tenisu,
     šachu, přetahování lanem a další
   
 •  Naši žáci mají možnost získat certifikát počítačové gramotnosti ECDL,certifikát na účetní program POHODA,
     na program environmentálního vzdělávání PERSPEKTIS 21 a další certifikáty podle zaměření studia
   
 •  Prostřednictvím ISIC karet si mohou žáci kopírovat učební texty, využívat víceúčelová sportovní hřiště, mohou si
     půjčovat knihy a učebnice ve školních knihovnách
   
 •  Všechny budovy školy jsou pokryty WiFi sítí, kterou mohou žáci využívat zdarma
   
 •  Škola poskytuje žákům příspěvek na svářečské kurzy, na autoškolu, na plavecký výcvik pro první ročníky a na
     vykonání zkoušky podle Vyhl. 50/1978 Sb.
   
 •  Každý úspěšný absolvent získává Europass
   
 •  Žáci mohou během studia absolvovat kurzy přidané hodnoty
   
 •  Možnost využívat pomoci školní psycholožky
   
 •  Velké množství partnerů z podnikatelské sféry spolupracujících se školou
   
 •  Lyžařský výcvikový kurz na školní chatě ve Strážném
   
 •  Stravování ve školních jídelnách
   
 •  Půjčování knih a učebnic ve školní knihovně
   
 •  Využívání nabídky ISIC karet i mimo rámec školy
   
 •  Možnost využití venkovní posilovny ve škole Harfa
 

Předání tabletů

Ocenění nejlepších žáků školy v roce 2018

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze


Czech English German