STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

ADOPCE ve školním roce 2016/2017


 

I v letošním školním roce 2016/2017 se naše škola zapojila do projektu adopce na dálku. Do tohoto projektu se mohou zapojit všichni, kteří mají otevřená srdce a jsou ochotni nabídnout pomocnou ruku těm, kteří jsou v nouzi. Většina žáků tříd 4 ME a 1 EL pokračuje v adopci indického děvčátka Precilly S. Anthony. Dále přispělo několik učitelů a ředitel školy.

Vybraná částka 5 300 Kč je cíleně určena na pokrytí nákladů spojených s poskytováním vzdělání dítěte – školní pomůcky (učebnice, psací potřeby, knihy), školné, školní brašnu a uniformu, cestovní výdaje a také na stravu a základní zdravotní péči. Pravidelně nadace posílá od Precilly krásné dopisy a její vysvědčení. Všem, kteří přispěli, patří upřímný dík.
Více o tomto druhu pomoci na www.hk.caritas.cz

 

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze


Czech English German