STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

 

 

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

Obory vzdělání orientované na chemii

Pracoviště: Poděbradská 12, Praha 9    >> mapa 

Anotace:

Obory vzdělání orientované na chemii se věnují zejména přípravě odborníků pro farmacii a pro oblast kontroly kvality potravin. V průběhu studia se žáci seznámí se základními chemicko-technologickými procesy, s postupy kontroly kvality léčiv nebo potravin v laboratorním a provozním měřítku. Absolventi se uplatní buď přímo ve výrobě léčiv, nebo v laboratořích zaměřených na kontrolu kvality léčiv a jakosti potravin. Žáci vykonávají odborný výcvik ve vyšších ročnících přímo v prostředí reálné praxe, například ve společnostech ZENTIVA GROUP, a.s., AQUATEST, a.s., DRUCHEMA. SŠ-COPTH spolupracuje i s dalšími firmami v rámci konání různých projektů pro žáky (např. firma BAYER a.s., projekt ,,Věda má budoucnost“).

 

3-leté obory vzdělání (zakončené závěrečnou zkouškou)

Kód oboru Popis oboru Školní vzdělávací program Učební plán
28-52-H/01 Chemik Chemik pro farmaceutický průmysl

 

4-leté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Kód oboru Popis oboru Školní vzdělávací program Učební plán
28-42-L/01 Chemik operátor Farmaceutický chemik
28-42-L/01 Chemik operátor Kontrola kvality potravin

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze


Czech English German