STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

 

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

 

 

Pracoviště: Pod Balkánem 599, Praha 9  >> mapa

Anotace:

Obory vzdělání pro oblast ekonomiky a podnikání a veřejné správy doplňují vhodně portfolio vzdělávací nabídky SŠ-COPTH. Absolventi oboru Ekonomika a podnikání se uplatní u zaměstnavatelů všech kategorií a oborů (živnostníci, obchodní podniky, výrobní podniky a finanční instituce). Ve čtvrtém ročníku mohou žáci splnit certifikační zkoušky z účetního programu POHODA. Absolventi oboru Veřejné správy najdou své uplatnění ve státní správě a samosprávách. U obou oborů vzdělání si žáci získané znalosti a dovednosti prohloubí i formou souvislé odborné stáže ve firmách a institucích a díky tomu se dokáží lépe zorientovat na trhu pracovních příležitostí po ukončení studia. Obory jsou také dobrou přípravou pro další studium na VOŠ a VŠ různého zaměření..

4-leté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Kód oboru Popis oboru Školní vzdělávací program Učební plán
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Management obchodu a služeb

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze