STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

 

 

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

Obory vzdělání pro elektrotechniku

Pracoviště: Poděbradská 1 a 12, Praha 9  >> mapa P1  > mapa P12

Anotace:

Obory vzdělání pro elektrotechniku mají velmi pestrou škálu zaměření na slabo- i silnoproudou elektrotechniku. Jejich absolvováním získají žáci teoretické znalosti i praktické dovednosti při práci s instalacemi elektrického vedení v domech i průmyslových provozech, kontrole a měření elektrospotřebičů či jednotlivých součástek. Proniknou do tajů výroby plošných spojů, servisu výpočetní a kancelářské techniky, chladírenských a klimatizačních zařízení, číslicové a regulační techniky, zabezpečovacích systémů a dalších specifik elektrotechnického průmyslu. Žáci získávají v průběhu 3. a 4. ročníku praktické zkušenosti na provozních pracovištích spolupracujících firem.

3-leté obory vzdělání (zakončené závěrečnou zkouškou)

Kód oboru Popis oboru Školní vzdělávací program Učební plán
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud Elektrikář - silnoproud
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Mechanik elektronických zařízení se zaměřením na zabezpečovací techniku

 

4-leté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Kód oboru Popis oboru Školní vzdělávací program Učební plán
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Elektronika silničních vozidel a automobilová diagnostika
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Mechanik  elektronik - organizační a výpočetní technika
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Mechanik silnoproudých zařízení
26-41-M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika se zaměřením na energetiku

2-leté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

Kód oboru Popis oboru Školní vzdělávací program Učební plán
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
(nástavbové studim)
Elektrotechnická zařízení
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
(nástavbové studium)
Elektronické systémy automobilů

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze


Czech English German