STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       Oznámení o změně trvalého pobytu - změně jména
Protokol o komisionální zkoušce
Protokol o zkoušce v náhradním termínu
Protokol o rozdílové zkoušce
Sdělení o zanechání vzdělávání
Výstupní list
Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
Žádost o opakování ročníku
Žádost o vydání opisu a stejnopisu vysvědčení
Žádost o přestup do jiné střední školy
Žádost o přerušení vzdělávání
Žádost o přijetí ke vzdělávání do vyššího ročníku
Žádost o přijetí ke vzdělávání do prvního ročníku starších uchazečů

>> Žádost o uvolnění žáka z předmětu tělesná výchova
>> Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Žák musí odevzdat obě žádosti.


Žádost o uvolnění žáka z vyučování
Žádost o změnu oboru vzdělání
Žádost o uznání dosaženého vzdělání

 

                   

 

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze