STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

 

 

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

<< Novovysočanská 5/501

Obor: Podnikání - dvouleté nástavbové studium – střední vzdělání s maturitní zkouškou

Pracoviště: Novovysočanská 5, Praha 9  >> mapa

Anotace:

Studium je určeno absolventům tříletých učebních oborů. Žáci se naučí ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovovat písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky, tvořit obchodní, právní, personální a interní písemnosti a pracovat s programovým vybavením používaným v profesní oblasti. Žáci se naučí zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování a naučí se účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití výsledku hospodaření. Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti mohou žáci využít při řízení vlastní firmy.

Učební plán:

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze


Czech English German