STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

Naše škola je zapojena v těchto projektech:

 • >Projekt: Vývoj digitálních modulů založených na individuálním organizování vzdělávání pro  znevýhodněné skupiny – „ModuSOL“
    ► odkaz
 •  
 • > Mezinárodní projekt s názvem
      Kvalifikace pro třetí tisíciletí v elektrotechnice (Q3MEE).
      Projekt je realizován v rámci KA2 programu ERASMUS+

          ► web projektu

 • > Vyšší kvalita DVPP prostřednictvím firem
    V SŠ-COPTH, Praha 9, Poděbradská 1/179 se v období listopad – prosinec 2014 realizoval projekt Vyšší kvalita DVPP prostřednictvím moderních firem jako součást programu MŠMT „Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014“. 33 pedagogů školy se zúčastnilo tří celodenních seminářů, kdy měli možnost získat odborné poznatky ve špičkových firmách a současně se seznámit s reálným prostředím ve výrobě. Poznatky využijí ve výuce a při připravované rozsáhlé inovaci Školních vzdělávacích programů v průběhu II. pololetí šk. r. 2014/2015. 

   

 •  
 • > PERPSEKTIS 21

      web projektu
   

 • > Mezinárodní projekt ENERSOL

      program Enersol 2019
      web projektu
   

 • > Projekt EU LEONARDO
   
 • > Projekt VĚDA MÁ BUDOUCNOST
      web projektu 
 • > Projekt PEDAGOGIKA

 •    Seznam projektů našich učitelů v roce 2014

              Příklad projektu: iTřída

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze


Czech English German