STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

 

 

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

<< Novovysočanská 5/501

Obor: Umělecký rytec - tříletý obor vzdělání – střední vzdělání s výučním listem

Pracoviště: Novovysočanská 5, Praha 9  >> mapa

Anotace:

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají přehled o historickém vývoji výtvarného umění a příslušného uměleckého řemesla. Naučí se ovládat tradiční technologické postupy a techniky, naučí se pracovat s příslušnými nástroji a přístroji. Získají znalosti o jednotlivých druzích materiálů v oboru. Naučí se plošné rytí zlatnických výrobků, rytí uren, plastické rytí, nálepkové rytiny, ocelová razidla, knihařské rytiny, dále se naučí vytvářet rytiny na medailích, plaketách a zbraních. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek je možné ve vzdělávání dále pokračovat formou nástavbového studia a získat střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Učební plán:

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze


Czech English German