STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

Naše škola nabízí svým žákům bohaté sportovní vyžití. Jednou týdně je pro ně v odpoledních hodinách zpřístupněna pod dozorem vyučujících tělesné výchovy posilovna, půjčovna sportovního náčiní a hřiště.

    

    

  

 

Každoročně pořádáme během školního roku turnaje v malé kopané, v nohejbalu, ve florbalu, ve stolním tenise a v šachu. Odměny pro vítěze finančně zajišťuje Rada rodičů.

Pro 1. ročníky pořádáme lyžařské výcvikové kurzy v naší školní chatě ve Strážném v Krkonoších.

Jednou za dva roky pořádáme pro naše žáky školní olympiádu.

    

    

    

    

    

    

 

 

                   

 

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze