STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

 

Přehled výchovných poradců a metodiků prevence

 

V případě potřeby dalších konzultací s výchovným poradcem si lze sjednat náhradní termín telefonicky nebo osobně.

 

Výchovní poradci 

Náplní výchovných poradců je pomáhat řešit výchovné problémy, jejich prevenci, eventuálně poradenství v oblasti speciálních vývojových poruch učení žáků. Byli pověřeni také řešením prevence zneužívání návykových látek a řešením dalších sociálně patologických jevů.

Žáci je mohou navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě. Totéž platí i pro rodiče.  

 

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ

Žáci zejména 1. ročníků, kteří byli v péči PPP  pro specifickou poruchu učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, ADHD apod.), a nemají platnou zprávu pro SŠ, mohou žádat o nové vyšetření buď v té  poradně, kde mají spis, nebo v PPP dle obvodu školy.

Nové vyšetření je nutné i kvůli nové státní maturitě. Žákům se specifickými poruchami bude udělena vyšší časová dotace, o kterou nemůžou žádat, pokud nebudou mít nové vyšetření z PPP.

Poradna pro naši školu:

PPP pro Prahu 9

U Nové školy 871, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. i fax: 266 312 530, 266 310 939

e-mail: poradna9(zavinac)seznam.cz

kontaktní psycholog: PhDr. Ladislava Trpáková

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze


Czech English German