STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

Vzdělávání dospělých

SŠ-COPTH Praha 9 organizuje každý rok jako jediná škola v Praze vzdělávání dospělých, kteří jsou vyučeni v některém z elektrotechnických oborů vzdělání, zejména v silnoproudých oborech.

Uchazečům o studium nabízíme jedinečnou možnost, jak za velmi výhodných podmínek dosáhnout vyššího kvalifikačního standardu a zvýšit tak svou konkurenceschopnost.

Vzdělávání probíhá v SŠ-COPTH Praha 9, pracoviště Poděbradská 12 a je organizováno na základě individuálních vzdělávacích plánů, v jejichž rámci se žáci účastní výuky v rozsahu dvou až tří dnů v měsíci po dobu dvou let. Škola nabízí výuku cizích jazyků v anglickém a ruském jazyce.

Individuální vzdělávací plán je rozpracován v souladu se školním vzdělávacím programem Mechanik elektrotechnik formou konzultačních hodin.

Na závěr studia pak žáci skládají maturitní zkoušku a obdrží maturitní vysvědčení.

V současné době si u nás tímto způsobem zvyšují kvalifikaci zaměstnanci ze skupiny ČEZ, PRE, a.s., a z dalších firem.

Od 1. 9. 2015 bude SŠ-COPTH Praha 9, otevírat speciálně pro tyto uchazeče studium v oboru vzdělání Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) podle školního vzdělávacího programu Mechanik silnoproudých zařízení.

Protože je tato forma organizace výuky všestranně výhodná a z minulých let s ní mají absolventi, jejich zaměstnavatelé, i my ty nejlepší zkušenosti, věříme, že ji využijete i Vy.

V případě zájmu se prosím informujte na tel. čísle 266 039 304 v oddělení Referátu personalistiky žáků (p. Růžičková).

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze


Czech English German