STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

 

 

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

Přehled školních webů

Matematika

► WEB MATEMATIKY*

DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ (písemky)*

TECHAMBITION (matematika)**

TESTY IT A MATEMATIKY*

Informatika

WEB INFORMATIKY (bez hesla)

KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ (bez hesla)

► TESTY IT A MATEMATIKY*

Ostatní

ZNÁMKY (heslo neměnit!)

OBĚDY**

SUPLOVÁNÍ (bez hesla)

ŠKOLNÍ EMAIL (+ ŠKOLNÍ SÍŤ + ŠKOLNÍ WIFI)***

* stejné heslo

** lze nastavit stejné heslo jako *

*** heslo se musí po určité době změnit (nové heslo se musí lišit od 25 předchozích hesel). Doporučuji heslo jako * a na konci postupně měnit čísla: 1, 2, 3,... nebo písmena: a, b, c,...

Žák může mít do všech webů přístup pod jedním heslem, kromě známek a ***

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze


Czech English German